English

25 Bài giảng hay nhât cũa pháp sũ

Ăn Chay Và Ăn Mặn - Giảng Sư Thích Phước Tiến


CÁCH VƯỢT QUA NHỮNG NỖI KHỔ NIỀM ĐAU TRONG CUỘC SỐNG Thầy Thích Phước Tiến Thuyết Pháp 2020


Nợ Đời - Đại Đức Thích Phước Tiến


Để Tâm Hết Mỏi Mệt (KT91) - Thầy Thích Phước Tiến 2018 mới nhất


Hãy Tập Cách Sống Tốt - Thích Phước Tiến Mới Nhất


Nguồn Gốc Và Mật Nghĩa Chú Đại Bi (KT64) - Thích Phước Tiến 2016


Đã Biết Vô Thường Sao Còn Phiền Não - Thầy Thích Phước Tiến


Biết Không Thật Liền Dứt Khổ Đau (KT71) - Thầy Thích Phước Tiến Mới Nhất 2016


Triết Lý Nhân Quả - Thầy Thích Phước Tiến thuyết pháp hay


Chuyển Hóa Nỗi Đau Phản Bội (KT04) - Đại Đức Thích Phước Tiến


Triết Lý Nhân Quả -Thích Phước Tiến (2013)


Đời Vay Trả - Đại Đức Giảng Sư Thích Phước Tiến


Hôn Nhân Và Ly Dị - Đại Đức Thích Phước Tiến


Vì Sao Con Người Làm Khổ Nhau - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017


Tội Khẩu Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến tại Canada 2017


Chỉ Cần Một Chữ BUÔNG (Kt95) - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2018


Sự Thấm Sâu Của Ác Nghiệp - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017


Nhân Duyên Và Nghiệp Duyên - Đại Đức Thích Phước Tiến


Nhân Quả Có Thật Không - Thầy Thích Phước Tiến mới 2019


Lời Chia Sẻ Về Dịch Viêm Phổi Corona - Thầy Thích Phước Tiến 2020


Suy Ngẫm Về Cái Chết - Thích Phước Tiến (2014)


Đố Ai Hiểu Được Lòng Người - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất 2017


Ngẫm Chuyện Đời - Thầy Thích Phước Tiến


Nghiệp Và Định Mệnh - Giảng Sư Thích Phước Tiến


Sống Tốt Để Lòng Thanh Thản - Thầy Thích Phước Tiến mới nhất tại Mỹ