English

25 Bài giảng hay nhât cũa pháp sũ

Nhân Quả Giàu Và Nghèo - TT. TS. Thích Chân Quang


Thế Giới Người Cõi Âm - TT. TS. Thích Chân Quang


May Mắn Đến Từ Đâu ? - TT. Thích Chân Quang


Tận Thế Là Gì - TT. TS. Thích Chân Quang


Không sầu muộn lo âu - Pháp cú 58 - TT. Thích Chân Quang


Ở hiền gặp lành - TT. TS. Thích Chân Quang


Dạy con nên người - TT. TS. Thích Chân Quang


Quả báo đến ngay - Pháp Cú 40 - TT. TS. Thích Chân Quang


Nghiệp Cứ Trả Phước Cứ Làm Đạo Cứ Tu - TT. TS. Thích Chân Quang


Nhân Quả là chìa khóa của những điều bí ẩn - TT. Thích Chân Quang


Chuyển nghiệp - Pháp Cú 38 - TT. TS. Thích Chân Quang


07. Triết lý tiền bạc - TT. Thích Chân Quang


Nói chuyện về Nhân Quả - TT. Thích Chân Quang


Khả Năng Chịu Đựng Nghịch Cảnh - TT. TS. Thích Chân Quang


Ai sắp đặt số phận cho chúng ta ? - TT. Thích Chân Quang


Nhân quả sâu xa - TT. TS. Thích Chân Quang


09. Lòng biết ơn - New version - TT. TS. Thích Chân Quang


Sự giấu mặt của Luật Nhân Quả - Karma is invisible - Venerable Thích Chân Quang


Tu trong đời sống hàng ngày - TT. TS. Thích Chân Quang


Ý nghĩa sự sám hối - TT. TS. Thích Chân Quang


04. Nội tâm và nghiệp báo - TT. Thích Chân Quang


Những Nỗi Khổ Trong Cuộc Đời - TT. TS. Thích Chân Quang


Quỷ - TT. Thích Chân Quang


01. Khổ Đế 1, 2 - TT. Thích Chân Quang


Tổn phước vì suy nghĩ sai - Pháp Cú 60 - TT. Thích Chân Quang